SÚBOR TROCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Petrovany, okres Prešov, Prešovský kraj [SK]

neuvedené

plocha nie je uvedená

Aktualizácia: 31.3.2021 21:58 Základné informácie


 • ID: BYT1145982
 • Typ: Predaj
 • Druh: Administratívne priestory
 • Cena: neuvedené
 • Cena/m²:  
 • Plocha: neuvedené
 • Zastavané: neuvedené
 • Pozemok: neuvedené
 • Stav: Pôvodný stav

Lokalita


 • Ulica: neuvedené
 • Obec /mesto/: Petrovany
 • Okres: okres Prešov
 • Kraj: Prešovský kraj
 • Štát: Slovensko

Text inzerátu


Správca konkurznej podstaty oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 60/2021 zo dňa 29.03.2021 bolo zverejnené druhé kolo ponukového konania na predaj majetok úpadcu VIBO, a.s. v konkurze, so sídlom 082 53 Petrovany 476, IČO: 36 474 029, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, spis. zn. 4K/24/2017. V ponuke sú tri samostatné súbory nehnuteľností:

Podanie K014861: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v tzv. oplotenom areáli VIBO, a.s. Petrovany, okres Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 a stavba: poradové čísla: 15, 17, 18. Minimálna kúpna cena: 311 000,00 Eur; záloha 93 000,00 Eur.

Podanie K014862: Časť podniku - súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnené v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisové zložky majetku: pozemok: poradové čísla: 9, 10 a stavba: poradové čísla: 16, 19. Minimálna kúpna cena: 96.200,00 Eur; záloha 29.800,00 Eur.

Podanie K014863: Časť podniku - administratívna budova, Petrovany - súpisné číslo 466, nachádzajúca sa v okrese Prešov, obec Petrovany, katastrálne územie Petrovany, SR, zverejnená v súpise oddelenej podstaty v OV č. 137/2018 dňa 18.07.2018 pod K051542 ako súpisová zložka majetku: stavba: poradové číslo: 14. Minimálna kúpna cena: 60 000,- Eur; záloha 18.000,00 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 21 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.

Mapa lokality (môže byť orientačná)


Kontakt na inzerenta Všetky naše inzeráty


správca konkurznej podstaty
 0908551188
 prigancovamiroslava@gmail.com

Reality podľa typu

Reality podľa kategórie

(všetky) Najnovšie inzeráty na predaj

Pozemok pre rodinný dom na predaj

Rimavské Janovce
28 950 €

Pozemok pre rodinný dom na predaj

Rimavské Janovce
27 720 €

3 izbový byt na predaj

Lučenec
73 000 €

Pozemok pre rodinný dom na predaj

Hrnčiarske Zalužany
47 999 €

3 izbový byt na predaj

Lučenec
56 999 €

Rodinný dom na predaj

Hrnčiarske Zalužany
68 000 €

Pozemok pre rodinný dom na predaj

Marianka
250 000 €

3 izbový byt na predaj

Most pri Bratislave
129 990 €

1 izbový byt na predaj

Prievidza
72 000 €