Predaj 3-izb. byt, Žiar nad Hronom

47 500.00 €

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Žiar nad Hronom, ZH
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
47 500,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
27.02.2018 14:30
Miesto dražby
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka
8 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
26.02.2018 15:15

Dražba: 3-izbový byt č. 46 o celkovej podlahovej výmere 75,26 m2, na 10.p., vchod: 145, na ul. SNP 597/145, Žiar nad Hronom, v bytovom dome súp. č. 597, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 1798/7, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 597 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 1798/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 o veľkosti 7491/356076, evidované na liste vlastníctva č. 2481, k.ú. Žiar nad Hronom, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.
Byt:
Byt č. 46 sa nachádza na 10. poschodí bytového domu v okrajovej sekcii. Jedná sa o trojizbový byt, s kuchyňou, predsieňou, kúpelňou, WC, šatníkom, štyrmi loggiami a pivnicou na prízemí domu. Byt bol čiastočne zrekonštruovaný okolo roku 2010. Podlahy obytných miestností sú tvorené prevažne PVC krytinou, v časti chodby je keramická dlažba. Úpravy povrchov stien a stropov sú jednovrstvovými vápennými stierkami. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom (2000), dvere drevené, dvere drevené s výplňou v oceľových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, radiátory sú plechové. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpelni sa nachádza smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Vo WC je umiestnený záchod Kombi. Kuchynská linka je dĺžky 2,00 m. Nachádza sa v nej plynový sporák s elektrickou rúrou a nerezový drez.
Vek stavby je určený na základe Zápisnice o prevzatí bytu zo dňa 25.1.1980. Technický stav bytového domu je veľmi dobrý, objekt nevykazuje žiadne znaky nadmerného opotrebenia. Vzhľadom na vykonané rekonštrukcie bytu a bytového domu je opotrebenie stavby stanovené analyticky.
Bytový dom:
Bytový dom sa nachádza v okresnom meste Žiar nad Hronom, na ulici SNP na severnom okraji mesta. Vzdialenosť do centra mesta je cca 1500 m. Dom je situovaný v zástavbe panelových bytových domov. V tesnej blízkosti (do 5 min. pešo) sa nachádza základná a materská škola a zastávka MHD. V širšom okolí (do 15 min. pešo) sa nachádza obchodné centrum a supermarket ako aj obchodno administratívne centrum mesta. Bytový dom je nepodpivničený s 12 nadzemnými podlažiami a jedným vchodom. Na prízemí sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory a spoločné zariadenia bytového domu. Na 2. až 12. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. V rokoch 2000 až 2016 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia bytového domu.
Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný prefabrikovaný panelový objekt založený na betónových základoch. Stropy sú prefabrikované panelové s rovným podhľadom, strecha plochá, dvojplášťová s bitumenovou krytinou (2000). Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú prevažne s povrchom z terazzovej dlažby. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené kontaktným zateplovacím systémom s definitívnou povrchovou úpravou silikátovou omietkou (2000). Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu(2000). Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové so sklenenou výplňou (2000). Okná spoločných priestorov sú plastové (2000). Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený taktiež, vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. Vykurovanie a príprava TÚV je zabezpečená z centrálnej sídliskovej kotolne. V roku 2016 bola zrealizovaná výmena stupčiek a vyregulovanie vykurovacieho systému. V dome sa nachádzajú dva osobné výťahy. Technický stav objektu je veľmi dobrý, objekt nevykazuje žiadne podstatné konštrukčné vady.
Spoločné časti domu sú: základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Spoločné zariadenia domu sú: kočíkáreň, práčovňa, sušiareň, predsieň, WC, rozvodňa, akumulátor, merače vody a tepla, tri miestnosti strojovňa, dve výťahové šachty, STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

@

Zrušiť