Predaj 3-izb. byt, Lučenec

27 700.00 €

Predaj 3-izb. byt, Lučenec
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Lučenec, LC
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
27 700,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
27.02.2018 13:00
Miesto dražby
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka
7 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
09.02.2018 11:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
26.02.2018 11:00

Byt č. 87 na 7. poschodí bytov. domu súp.č.2904

a) Bytový dom súp.č.2904
Bytový dom je panelový, montovaný založený na pásových základoch z prostého betónu. Obvodový plášť z panelov sendvičovej konštrukcie s tepelnou izoláciou o celkovej hrúbke 25 cm. Strecha je plochá so živičnou krytinou ohradená atikovým murivom, dažďové zvody riešené do vnútra stavby. Čo sa týka podlažnosti v bytovom dome je suterén a osem nadzemných obytných podlaží , počet vchodov 8 s počtom bytov celkom 136 a tri nebytové priestory . Byty sú prístupné osobným výťahom a dvojramenným schodišťom. V suteréne sú miestnosti určené k spoločnému užívaniu ako práčovňa, sušiareň, kočikáreň, chodby a pivnice pre každý byt. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné diaľkové z centrálnej kotolne , napojenie energokanálom, včetne teplej úžitkovej vody. Studená voda a kanalizácia sú napojené z priľahlej ulice Rúbanisko II. Spoločné priestory domu aj fasádne úpravy sú ešte pôvodné .

b) Byt č.87 na 7.poschodí
Byt je trojizbový I. kategórie príslušenstvom - predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia na juhovýchodnej strane a pivnica v suteréne s možnosťou priameho vetrania a presvetlenia z východu a západu, kde sú orientované aj všetky obytné miestnosti a kuchyňa. Vypočítaná podlahová plocha 73,62 m2. Stropy a steny sú omietnuté jednovrstvovou omietkou, elektr. inštalácia je svetelná s poistkovým automatom, kúrenie ústredné diaľkové z centrálnej kotolne.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

@

Zrušiť