Predaj 2-izb. byt, Biskupice

14 000.00 €

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
2 izbový byt
Lokalita:
Biskupice, LC
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
14 000,00
Dátum a čas dražby:
27.02.2018 11:30
Miesto dražby
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka
4 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
09.02.2018 11:45
Dátum 2. verejnej obhliadky
26.02.2018 11:45

Dražba - 2 izbový byt č. 34, na 1.p., vo vchode č. 70, na ulici Farská Lúka v meste Fiľakovo. Vypočítaná podlahová plocha je 48,40 m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Obytný dom
Jedná sa o stavbu montovanú z panelov unifikovanej konštrukčnej sústavy s počtom bytov I. kategórie - 80 v piatich vchodoch, v zastavanom území mesta Fiľakovo, ul. Farská Lúka. Stavba má 9 nadzemných podlaží, v dome nie sú žiadne nebytové priestory. Stavba je osadená na pásových základoch, nosný systém priečny, stropy železobetónové prefabrikované. Obvodový plášť je sendvičový s polystyrénovou vložkou, schodišťové šachty sú predsadené pred fasádne priečelie. Stavba je zastrešená plochou dvojplášťovou vetranou strechou, krytina z natavovaných živičných pásov. Na streche sú vyhotovené nadstrešné výťahové šachty - strojovne. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov - plsťou hladené omietky, keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú vyhotovené. Povrchová úprava fasády je pôvodná urobená v panelárni. Vchodové dvere sú plastové, vnútorné dvere hladké plné, okná v spoločných miestnostiach sú drevené, zdvojené. Podlahy v spoločných miestnostiach - vstupy z keramickej dlažby, chodby a schodište brúsené terazzo.
Byt
Byt je dvojizbový I. kategórie s loggiou orientovanou k ulici a s príslušenstvom - predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica v prízemí domu. Vybavenie bytu - v kuchyni je osadená nová kuchynská linka s nerezovým drezom plynovým šporákom a keramickým obkladom, v kúpelni oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo, WC oddelené, bytové jadro s drevoobkladom. Okná aj dvere na balkón sú plastové, vchodové dvere s bezpečnostným zámkom, podlahy v izbách, predsieni a kuchyni sú plávajúce veľkoplošné parkety, v kúpeľni a WC keramická dlažba. Povrchové úpravy stien a stropov sú vyhotovené z vápennej plsťou hladenej omietky, čiastočne aj novostierkované. Byt je vykurovaný ústredným vykurovaním, s napojením na centrálnu kotolňu, z ktorej je riešená aj dodávka teplej úžitkovej vody. Radiátory v byte sú plechové, panelové.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

@

Zrušiť