Byt Bratislava-Staré Mesto

na vyžiadenie

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Staré Mesto, BA
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Dražba: 2-izbový byt č. 53, na 5.p., vchod: Kysucká 5, v bytovom dome súpisné č. 7047, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 5171/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 7047 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcelám registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako parcelné č. 5171/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1786 m2, parc. č. 5171/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, parc. č. 5173, druh pozemku ostatné plochy o výmere 447 m2, parc. č. 5175, druh pozemku záhrada o výmere 1315 m2, parc. č. 5176, druh pozemku orná pôda o výmere 170 m2, parc. č. 5177/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2, parc. č. 5178, druh pozemku ostatné plochy o výmere 160 m2 a parc. č. 5179, druh pozemku ostatné plochy o výmere 57 m2, o veľkosti 8577/761093, garáž - nebytový priestor č. 2 - 21, na -2.p., vchod: Kysucká 1,3,5,7,9, v bytovom dome súpisné č. 7047, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 5171/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 7047 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcelám registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako parcelné č. 5171/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1786 m2, parc. č. 5171/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, parc. č. 5173, druh pozemku ostatné plochy o výmere 447 m2, parc. č. 5175, druh pozemku záhrada o výmere 1315 m2, parc. č. 5176, druh pozemku orná pôda o výmere 170 m2, parc. č. 5177/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2, parc. č. 5178, druh pozemku ostatné plochy o výmere 160 m2 a parc. č. 5179, druh pozemku ostatné plochy o výmere 57 m2, o veľkosti 2856/761093, garáž - nebytový priestor č. 2 - G335, na -3.p., vchod: Kysucká 1,3,5,7,9, v bytovom dome súpisné č. 7047, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 5171/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 7047 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcelám registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako parcelné č. 5171/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1786 m2, parc. č. 5171/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, parc. č. 5173, druh pozemku ostatné plochy o výmere 447 m2, parc. č. 5175, druh pozemku záhrada o výmere 1315 m2, parc. č. 5176, druh pozemku orná pôda o výmere 170 m2, parc. č. 5177/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2, parc. č. 5178, druh pozemku ostatné plochy o výmere 160 m2 a parc. č. 5179, druh pozemku ostatné plochy o výmere 57 m2, o veľkosti 1714/761093, evidované na liste vlastníctva č. 7923, k.ú. Staré Mesto, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

@

Zrušiť