Predaj 4-izb. byt, Levoča

na vyžiadenie

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
4 izbový byt
Lokalita:
Levoča, LE
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Dražba: 4-izbový byt č. 1 o celkovej výmere 91,67 m2, na 1.p., vchod č. 1, ulica: Mäsiarska, v bytovom dome súpisné č. 303, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 944/1 a parc.č. 944/2, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 303 je o veľkosti 4126/10000, evidovaný na liste vlastníctva č. 6536, k.ú. Levoča, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 944/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 je o veľkosti 5773/10000, evidovaný na liste vlastníctva č. 6537, k.ú. Levoča, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť