Predaj 3-izb. byt, Žiar nad Hronom

na vyžiadenie

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Žiar nad Hronom, ZH
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Dražba: 3-izbový byt č. 46, na 10.p., vchod: 145, na ul. SNP 597/145, Žiar nad Hronom, v bytovom dome súp. č. 597, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 1798/7, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 597 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 1798/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2 o veľkosti 7491/356076, evidované na liste vlastníctva č. 2481, k.ú. Žiar nad Hronom, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.


Nehnuteľnosť na mape (orientačne)


Podobné reality

Kontakt na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť