Predaj 3-izb. byt, Veľké Kapušany

13.9.2017 01:53

13 800.00 €

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Veľké Kapušany, MI
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
13 800,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
27.09.2017 11:45
Miesto dražby
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
Dražobná zábezpeka
4 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
26.09.2017 12:30

Byt č.1 ,v byt.dome s.č.29, ul.P.O. Hviezdoslava č.30, k.ú. Veľké Kapušany


POPIS
Byt sa nachádza na 5. poschodí v panelovom bytovom dome s.č. 29 , na časti parcely č. 1560 ,
ktorý má suterén a 6. nadzemné podlažia . V suteréne bytového domu sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory , v nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú na každom podlaží tri byty - dva trojizbové a garzónka .
Vstup do ohodnocovaného bytu je po schodišti a výťahom cez hlavný vstup z juhovýchodnej strany pozemku cez predložené schody a cez zadný vstup zo severozápadnej svetovej strany z úrovne okolitého chodníka .
K bytu patrí aj loggia , prístupná z jednej izby orientovaná na juhovýchodnú svetovú stranu .
Objekt patrí do skupiny - domy bytové typové s konštrukčnými sústavami panelovými . Konštrukčný systém je stenový panelový , strecha plochá zateplená so živičnou krytinou .
Klampiarske konštrukcie atiky , žľaby , zvody a parapety bytového domu pozinkované s povrchovou úpravou . Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným železobetónovým schodiskom s povrchovou úpravou z PVC s osobným výťahom .
Ohodnocovaný byt je vykurovaný zo spoločnej centrálnej kotolne .

Stavebno - technický popis bytu:
Byt č. 1 , nachádzajúci sa na 5 .poschodí bytového domu s. č . 29 , vchod č. 30 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň , kuchyňa , kúpelňa a WC .
Obhliadku nehnuteľnosti som vykonal z verejného priestranstva . Vstup do ohodnocovaného bytu nebol znalcovi umožnený , nakoľko vlastník nehnuteľnosti nebol pri obhliadke prítomný. Vlastník nehnuteľnosti sa napriek riadnej výzve v zmysle § 10 ods. 1 zákona 527/2002 Z.z. obhliadky nehnuteľnosti nezúčastnil.
Podľa §12 ods.3 zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách : ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia predmetu dražby, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Z dôvodu neumožnenia obhliadky znalec neberie zodpovednosť za prípadné rozdielne odhady vybavenosti a prípadnej rekonštrukcie ohodnocovaného bytu

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Kontak na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť


Nehnuteľnosť na mape (približne)


O nás

Od roku 1999 sme jedným z najdlhšie pôsobiacich bezplatných inzertných realitných portálov.

Výhody registrácie u nás:

  • Bezplatná registrácia
  • Bezplatná inzercia
  • Bezplatná inzercia pre RK
  • Počet inzerátov bez limitu pre RK
  • Bezplatný import inzerátov
  • Bezplatné obnovenie dátumu

Registrácia Prihlásenie