Predaj 3-izb. byt, Ružomberok

20.9.2017 03:24

47 700.00 €

Predaj 3-izb. byt, Ružomberok
Nehnuteľnosť:
3 izbový byt
Lokalita:
Ružomberok, RK
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
47 700,00
Dátum a čas dražby:
24.10.2017 10:00
Miesto dražby
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
Dražobná zábezpeka
7 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
02.10.2017 08:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
23.10.2017 08:00

Dražba: 3-izbový byt o celkovej výmere 73,52 m2, byt č. 27, na 6. p., vo vchode č. 1, na ulici Smreková 1997/1, 034 01 Ružomberok, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 14056, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 1997 a spoluvlastnícky podiel k pozemku, parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné č. 14056, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2, o veľkosti 735/30799, evidovaný na liste vlastníctva č. 12258, k.ú. Ružomberok, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.
Byt:
Byt č.27 je situovaný na 6.poschodí vo vchode č.1 obytného domu č.s.1997 k.ú.Ružomberok,na parcele č.14056 sídlisko Ružomberok.
Bytový dom č.s.1997 sa nachádza v obci Ružomberok na upravenom teréne na parcele č.14056 na mierne svahovitom teréne.Zástavba je spojená s centrom mesta miestnymi komunikáciami.Bytový dom je panelový,s 7.nadzemnými podlažiami.Na každom podlaží sa nachádzajú 5 bytov.V bytovom dome sú 2 výťahy.Stropy sú železobetónové, strecha je menená, je to plochá jednoplášťová strecha, menila sa krytina.Bytový dom je zateplený s polystyrénom hr.100 mm s úpravou balkónov, vonkajšia úprava silikónová omietka skrábaná.Okná na bytoch sú nové plastové(koeficient vybavenosti zvýšený pri oknách bytového domu).Vonkajšie vchodové dvere sú hliníkové s plastom.Klampiarske konštrukcie je pozinkovaný plech.
Dom má životnosť 80-100 rokov.Dom bol daný do užívania v roku 1984, jeho vek je k dátumu ocenenia 32 rokov.Opotrebenie je vypočítané lineárnou metódou, opotrebenie je primerané bytovému domu, pretože bol bytový dom kompletne rekonštruovaný v r.2010.
DISPOZIČNE RIEŠENIE :
Z centrálneho schodiska sa cez chodbu dostaneme do trojizbového bytu.Predsieň je komunikačne prepojená s ďalšou chodbou,s 3 izbami, kúpeľnou a WC a kuchyňou.
TECHNICKÝ POPIS:
Objekt má samostatný vstup, v ktorom sa nachádza do 40 bytových jednotiek.Objekt je čiastočne podpivničený.Stropy sú železobetónové,schodisko monolitické.
Popis bytu:
Byt obsahuje 3 obytné miestnosti,kuchyňu,WC,kúpeľnu a špajzu.V kúpeľni a WC je pôvodné jadro. V byte sú namontované merače na studenú vodu a teplú vodu,merače tepla na vykurovanie,vykurovanie je z centrálneho zdroja-parné vykurovanie.V byte sú pôvodné drevené zdvojené.Podlaha je pôvodná PVC povlaková krytina. Dvere sú dýhované plné alebo zasklené v oceľovej zárubni.Kuchynská linka je zánovná na báze dreva, nerezový drez, pákové batérie.Ostatné miestnosti podlaha kúpeľňa -je PVC, keramický obklad,vaňa, umývadlo a WC .V byte sú vápennocementové omietky.Byt má 1 lógiu z izby.Orientácia na svetové strany obývačka a kuchyňa severovýchod.Byt je napojený na všetky inžinierske siete.Byt je zachovalý v pôvodnom stave.V byte sú pôvodné radiátory.V kuchyni je kuchynská linka menená v r.2010, laminátová podlaha, sporák je plynový a elektrická rúra.
Vybavenie bytu: 1 kuchynská linka,plynový sporák s rúrou,1 digestor,1 WC,1 vaňa,1 umývadlo.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Kontak na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť


Nehnuteľnosť na mape (približne)


O nás

Od roku 1999 sme jedným z najdlhšie pôsobiacich bezplatných inzertných realitných portálov.

Výhody registrácie u nás:

  • Bezplatná registrácia
  • Bezplatná inzercia
  • Bezplatná inzercia pre RK
  • Počet inzerátov bez limitu pre RK
  • Bezplatný import inzerátov
  • Bezplatné obnovenie dátumu

Registrácia Prihlásenie