Predaj 2-izb. byt, Handlová

20.9.2017 03:24

25 300.00 €

(Kliknutím na fotografiu zobrazíte celú galériu)
Nehnuteľnosť:
2 izbový byt
Lokalita:
Handlová, PD
Stav:
Neuvedené
Plocha:
-
- zastavaná:
-
- pozemok:
-

Podrobnejší popis

Najnižšie podanie
25 300,00
Dátum a čas dražby:
16.10.2017 10:00
Miesto dražby
Salónik hrad na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Dražobná zábezpeka
6 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
29.09.2017 14:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
13.10.2017 11:30

Dražba: 2-izbový byt č.11, podlahová plocha 57,23m2, na 4.p., vchod: 24, na ulici Československej armády 240/24, Handlová, v bytovom dome súpisné č. 240, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 1786, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 240 o veľkosti 573/22968, evidovaný na liste vlastníctva č. 5000, k.ú. Handlová, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 240 nie je evidovaný na liste vlastníctva. Bez podielu na pozemku.
Popis:
Ide o obytný dom murovaný z plnej pálenej tehly hr. 45,00 cm, na betónových pásových základoch, podpivničený, strešná konštrukcia je drevená valbová so stojatou stolicou, krytina je z keramickej Škridle, stropy sú drevené trámové s betónovou po valovou nášľapnou vrstvou, priečky tehlové. Byt je užívaný podľa potvrdenia Mestského úradu Handlová od roku 1962.
V roku 2012 bol byt čiastočne modernizovaný - nové veľkoplošné laminátové podlahy v obytných miestnostiach a v kuchyni, keramická dlažba v kúpeľni a na chodbe, keramický obklad v kúpeľni a za kuchynskou linku, nové zariaďovacie predmety, nová kuchynská linka s plynovým sporákom, digestorom, nerezovým drezom a zabudovanou práčkou, nové plastové okná s izolačným dvoj sklom, nové stierky vnútorných stien, nové rozvody vody a elektroinštalácie. Vykurovanie ako aj príprava teplej úžitkovej vody sú riešené centrálne pre jednotlivé byty z centrálneho zdroja. Ako vykurovacie telesá sú použité oceľové rebrové radiátory, napojené na rozvodný systém v stúpačkách.
Pretože ide o murovaný obytný dom na ktorom bola v roku 2006 vykonaná rekonštrukcia strešnej krytiny, klampiarskych výrobkov, strešných žľabov a zvodov, uvažujem so životnosťou 120 rokov.
Byt pozostáva z dvoch obytných miestností.
K oceňovanému bytu patrí príslušenstvo ; kuchyňa, predsieň, kúpeľňa s WC, pivnica v suteréne.
Spoločné zariadenia : 2x práčovňa, 2x sušiareň, 4x namáčareň, kočikáreň, hlavný uzáver plynu, sklad, spoločná televízna anténa, hromozvody, komíny, prípojky UK, elektrické, plynové, kanalizačné, vodovodné prípojky a telefónne prípojky.
Spoločné časti: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, povalový priestor, schodištia, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je 573/22968.

Kontak na inzerenta

Sprostredkovateľ

Platiť sa oplatí, s.r.o.

Pavel Sirota

Košická 56, Bratislava, 82108 Bratislava

0911833869

sirota@platitsaoplati.sk

Napíšte inzerentovi: (všetky údaje sú povinné)

Mail:
Meno:
Email:
Telefón:
Správa:

Zrušiť


Nehnuteľnosť na mape (približne)


O nás

Od roku 1999 sme jedným z najdlhšie pôsobiacich bezplatných inzertných realitných portálov.

Výhody registrácie u nás:

  • Bezplatná registrácia
  • Bezplatná inzercia
  • Bezplatná inzercia pre RK
  • Počet inzerátov bez limitu pre RK
  • Bezplatný import inzerátov
  • Bezplatné obnovenie dátumu

Registrácia Prihlásenie